Domácnosti: Obnoviteľná energia & pomoc

Domácnosti: Obnoviteľná energia & pomoc

Slovenská energetická agentúra (SIEA) zverejnila nové podmienky pre registráciu zariadení v rámci projektu "Zelená domácnostiam", podporujúceho využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Zmeny v technických kritériách ponúkajú nové možnosti.

Urýchlená registrácia zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie je realizovaná s podporou projektu "Zelená domácnostiam" je k dispozícii cez Slovenskú energetickú agentúru (SIEA), s cieľom zjednodušiť procesy.

 

Tepelné čerpadlá:

 • Podporované sú tepelné čerpadlá triedy energetickej účinnosti A++ a vyššej.
 • Využitie poukážok sa rozširuje aj na tepelné čerpadlá vzduch-vzduch triedy A+ a vyššej.
   

Kotle na biomasu:

 • Podmienky pre ich registráciu budú zverejnené po schválení environmentálnych kritérií Európskou komisiou.

 

Časový rámec:

 • Elektronická registrácia začína 17. augusta 2023.
 • Všeobecné podmienky budú zverejnené do konca augusta.
 • V septembri budú zhotovitelia vyzvaní k registrácii a podpisu nových zmlúv.

Financovanie:

 • Projekt disponuje cez 181 miliónov eur z európskych a štátnych zdrojov.
 • Zariadenia musia spĺňať európske environmentálne kritériá.

Podmienky registrácie:

 • Okrem výkonnostných dôkazov sa vyžadujú potvrdenia výrobcov o predpokladanej životnosti.
 • Životnosť slnečných kolektorov a fotovoltických panelov minimálne 20 rokov.
 • Životnosť veterných turbín 15 rokov, tepelných čerpadiel 10 rokov.

Doterajší úspech:

 • Projekt podporil viac ako 54 000 inštalácií s financovaním viac ako 116 miliónov eur.
 • Domácnosti mohli vyberať zo širokej škály viac ako 5 000 zariadení.
 

Podmienky pre registráciu zariadení budú zverejnené po schválení environmentálnych kritérií Európskou komisiou.

Záujemcovia o projekt, neváhajte nás kontaktovať