Zo života fabriky

Výrobca TEKLA EKO TECHNOLOGIE pôsobí na trhu už viac ako 33 rokov, kde v jeho počiatkoch pôsobil ako výrobný závod pre mnohých výrobcov vykurovacej techniky. 

Majiteľ spoločnosti, pán TEKLA, sa zameriaval na ekologickejšie a účinnejšie formy vykurovania. V zmysle tejto ideológie, sa v súčasnej dobe môžeme pochváliť vlastným inžiniersko-vývojovým centrom, niekoľkými inováciami a patentmi, ktoré dopomáhajú k úspornejšiemu a ekologickejšiemu spôsobu vykurovania.


Kontinuálnym rozširovaním výrobných kapacít, novými robotickými linkami ako aj neustálemu rastu spoločnosti, jeho výrobnými a skladovými priestormi a v neposlednej rade neustálym hľadaním ekologickejších a úspornejších spôsobov vykurovania, zabezpečujeme vysoký vykurovací komfort pre našich zákazníkov.