CLASSICO oceľový splyňovací kotol

Kotol CLASSICO - Oceľový splyňovací kotol pre ekologické spaľovanie kusového dreva s vysokou účinnosťou, s vysokou úsporou paliva, bez potreby zapojenia kotla do elektrickej siete.
Výkon:
Výkon
14, 18, 24, 30 kW
Materiál
Oceľ výmenníka 8 mm
Palivo
drevo
Celý popis

CLASSICO oceľový splyňovací kotol

CLASSICO je oceľový splyňovací kotol s ručným prikladaním, ktorý je určený na ekologické spaľovanie kusového dreva.

Vďaka unikátnemu riešeniu prebieha spaľovací proces s veľmi vysokou účinnosťou, až do 90 %, čo umožňuje vysokú úsporu paliva. Inovatívny dizajn umožňuje spaľovanie s prirodzeným ťahom bez podpory ventilátora v samospádových vykurovacích systémoch s otvoreným obehom.
To znamená, že kotol nie je potrebné zapájať do elektrickej siete, pretože na prevádzku nepotrebuje elektrickú energiu. Kotol Classico môže pracovať aj v uzavretých systémoch s núteným obehom.

Kotol spĺňa požiadavky 5. triedy a Ekodizajnu pre zariadenia tohto typu, čo je potvrdené aj príslušnými certifikátmi.

Výkonový rozsah 14 - 28 kW vám umožní vybrať si vhodný model pre existujúci vykurovací systém vo vašej domácnosti.

Používaním takéhoto riešenia chránite životné prostredie.


Výhody kotla:

 • 5 trieda z hľadiska účinnosti a emisií zhodne s normou PN-EN 303-5: 2012
 • Spĺňa požiadavky na ekodizajn
 • 4-ročná záruka na tesnosť výmenníka kotla
 • Účinnosť až 89,7 %
 • Možnosť spaľovania dreva
 • Patentovaný systém spaľovacej komory
 • Výmenník vyrobený z kvalitnej 8 mm ocele
 • Plášť kotla je lakovaný práškovou farbou
 • Jednoduchá obsluha a údržba
 • Závitové trubky pre jednoduchú montáž
 • Mechanická regulácia prívodu vzduchu pomocou regulátora ťahu
 • Vysoký odber tepla zo spalinových ciest
 • Možnosť práce bez elektrického napájania (bez nútenéhoodsávania spalín a bez obehového čerpadla, okrem systémov s akumulačnou nádržou)
 • Možnosť inštalácie prestavbovej sady s horákom na pelety

Proces rozkúrenia kotla na drevo TEKLA CLASSICO

Proces rozkúrenia:

Pri rozkúrení otvorte klapku kátkej spalinovej cesty, naložte malé množstvo paliva a zapáľte.


Proces kúrenia kotla na drevo TEKLA CLASSICO

Proces kúrenia:

Po rozkúrení kotla doplňte palivo (plnú spaľovaciu komoru) a zatvorte klapku krátkych spalinových ciest.


Tekla kotol na kazdu prilezitost

Schémy zapojenia

Príklad schémy inštalácie pre kotol Classico (manuálne prikladanie)

Tekla kotol CLASSICO - schema zapojenia - manuálne prikladanie - príklad

1 - Guľový ventil s vypúšťacím ventilom
2 - Kotlové čerpadlo
3 - Filter
4 - Trojcestný termostatický ventil 45-50 °C
5 - Automatický odvzdušňovací ventil
6 - Poistný ventil
7 - Expanzná nádoba
8 - Spätný ventil
9 – Akumulačná nádrž
10 - Ventil DBV
11 – Ohrievač vody (bojler)
12 - Manometer
13 - Expanzná nádoba na TUV
14 - Čerpadlo TUV
15 - Čerpadlo ÚK
16 - Trojcestný ventil s pohon
17 – Guľový ventil
18 - Izbový termostat
19 - ÚK 1
T1 - Snímač teploty ÚK 1
T2 - Snímač teploty kotla
T3 - Snímač teploty TUV
T4 - Snímač teploty Akumulačnej nádrže
T5 - Snímač teploty spiatočky
T6 - Snímač vonkajšej teploty

 

 

 

 

Animácia

 

Ako správne vyčistiť kotol