DRACO BIO COMPACT FII GP automatický peletový kotol

Kotol DRACO BIO COMPACT FII GP - Automatický peletový kotol so zabudovanou čerpadlovou skupinou pre jeden vykurovací okruh a TUV a prípravou na druhý okruh UK
Výkon:
Výkon
12, 18, 23 kW
Materiál
Oceľ výmenníka 6 mm
Horák
Horák na pelety FIREBLAST II s automatickým čistením
Palivo
Pelety
Ovládač
Estyma Ingeo TOUCH
Celý popis

DRACO BIO COMPACT FII GP automatický peletový kotol

Draco Bio Compact F II GP je najnovší model série peletových kotlov od firmy TEKLA.

Kotol sa vyznačuje moderným dizajnom, farbami a bohatou výbavou. Kompaktný dizajn a malé rozmery umožňujú pohodlnú inštaláciu v malých kotolniach.
Model GP je štandardne vybavený čerpadlovou skupinou, ktorá obsahuje:

 • čerpadlo vykurovacieho okruhu so zmiešavacím ventilom a pohonom,
 • čerpadlo TÚV, čerpadlo na ochranu spiatočky,
 • 8 l expanznú nádobu
 • bezpečnostný ventil.

Kotol je možné podľa platných noriem pripojiť priamo na vykurovací systém v otvorenom aj uzavretom systéme. Draco Bio Compact GP je vybavený samočistiacim automatickým horákom FIREBLAST II a jeho činnosť je riadená modernou reguláciou ESTYMA TOUCH s farebnou dotykovou obrazovkou.


Vybavenie kotla:

 • čerpadlová skupina pre 2 obvody kúrenia a teplá voda (čerpadlo 1 vykurovací okruh so zmiešavacím ventilom a pohonom, čerpadlo TÚV, ochranné čerpadlo spiatočky, 8 l. expanzná nádoba a poistný ventil, snímač tlaku inštalácia ÚK)
 • keramické katalyzátory
 • regulátor ESTYMA IGNEO TOUCH
 • snímač vonkajšej teploty
 • zariadenie na čistenie kotla
 • nožičky na nastavenie rovnováhy kotla

Doplnkové príslušenstvo:

 • Ovládacie balíčky- káblové aj bezkáblové s možnosťou ovládania cez internet, mob. aplikáciu (viď cenník na stiahnutie)
 • Ovládacie balíčky- káblové aj bezkáblové bez možnosti ovládania cez internet (viď cenník na stiahnutie)
 • Teplomer spalín
 • Estima - snímač paliva v zásobníku
 • VIDE ROOM
 • VIDE NET
 • SMARTFLOW - regulátor ťahu komína
 • Lambda sonda
 • Snímaš tlaku v inštalácií
 • Rozširovací modul
 • dvojčinný termostatický chladiaci ventil DBV-1

Výhody kotla:

 • 5 trieda z hľadiska účinnosti a emisií zhodne s normou PN-EN 303-5: 2012 a tiež ekodizajn 
 • 5+2-ročná záruka na tesnosť kotlového výmenníka
 • Ľahká a rýchla inštalácia do vykurovacieho systému vďaka zabudovanej čerpadlovej skupine
 • Ochrana kotla proti nízko-teplotnej korózii pomocou kotlového čerpadla
 • Snímač tlaku v systéme ústredného kúrenia na kontrolu činnosti
 • Moderný, kompaktný dizajn a malé rozmery
 • Kryt kotla a nádrž lakované práškovou farbou
 • Možnosť pripojenia izbového termostatu VIDE Room (za poplatok)
 • Plne automatická prevádzka kotla (automatické zapálenie, vyhasínanie a čistenie horáka)
 • Možnosť riadenia 2 vykurovacích okruhov (2 nezávislé vonkajšie snímače) a okruh TÚV
 • Učiaci sa algoritmus EILC, modulácia výkonu FL3
 • Automatická konfigurácia snímačov a funkcií
 • Komplexné štatistiky


Prierez kotol na pelety TEKLA DRACO BIO COMPACT FII GP

 1. Čerpadlová skupina pre jeden vykurovací okruh a TUV s prípravou na druhý okruh UK  
2. Výmenník tepla s plameňovým potrubím 
3. Horák série FIREBLAST II s pohyblivým roštom   
4. Nádrž na pelety


Automatický horák v kotly BIO

Automatický horák na pelety Fireblast II s pohyblivým roštom inštalovaným v kotloch BIO


 

Rozmery

Rozmery kotla tekla DRACO BIO COMPACT FII GP

 

Rozmery kotla

 

 

Schémy zapojenia

Popis pripojenia čerpadlovej skupiny

 

Popis pripojenia čerpadlovej skupiny:
 

1. Výstup okruhu TÚV (okruh vybavený čerpadlom TÚV)
2. Výstup okruhu ÚK 1 (okruh vybavený čerpadlom ústredného kúrenia a zmiešavací ventil s pohonom)
3. Spiatočka okruhu UK 1
4. Spiatočka okruhu TÚV
5. Výstup okruhu ÚK 2
6. Spiatočka okruhu ÚK 2
7. Poistný ventil

 

 

 

 

 

 

 


Príklad schémy inštalácie so zásobníkom teplej úžitkovej vody a jeden vykurovací okruh.

Tento diagram je venovaný iba kotlom Draco Bio Compact F II GP

Zapojenie kotla so zásobníkom TUV a jeden vykurovací okruh

1 - kotol

2 - regulátor kotla

3 - zásobník TÚV

4 - ústredné kúrenie

5 - izbový snímač

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Kotol je vybavený uzavretou expanznou nádobou s objemom 8L.

Ak objem vody v hydraulickom systéme presahuje 80 litrov, mala by byť nainštalovaná ďalšia expanzná nádoba zodpovedajúca kapacite systému ústredného kúrenia.


Príkladná schéma inštalácie so zásobníkom teplej TÚV a dva vykurovacie okruhy.

Tento diagram je venovaný iba kotlom Draco Bio Compact F II GP

Príkladná schéma zapojenia kotla so zásobníkom TUV a dva vykurovacie okruhy

1 - kotol
2 - regulátor kotla
3 - zásobník teplej vody
4 - ústredné kúrenie 1
5 - izbový snímač
6 - ústredné kúrenie 2
7 - uzavretá expanzná nádoba
8 - manometer
9 - poistný ventil
10 - druhá skupina čerpadiel vykurovacieho okruhu so zmiešavacím ventilom a pohonom

 

 

 

 

 

 

 

 

* Kotol je vybavený uzavretou expanznou nádobou s objemom 8L.

Ak objem vody v hydraulickom systéme presahuje 80 litrov, mala by byť dodatočná ďalšia expanzná nádoba zodpovedajúca kapacitnému systému ústredného kúrenia.


Animácia