DRACO D BIO automatický peletový kotol

Kotol DRACO D BIO - Automatický oceľový s horákom na pelety
Výkon:
Výkon
15, 22, 30, 50 kW
Materiál
Oceľ výmenníka 8 mm
Horák
Horák na pelety FIREBLAST II s automatickým čistením
Palivo
Pelety
Ovládač
Estyma Ingeo TOUCH
Celý popis

DRACO D BIO automatický peletový kotol

Kotol DRACO D BIO je popredným modelom kotla série BIO, ktorého konštrukcia je založená na veľmi účinnom jedno-ohniskovom výmenníku tepla, v ktorom sa zväčšila plocha na odber tepla. Kotol používa samočistiaci horák na pelety vyrobený zo žiaruvzdornej ocele, inštalovaný v predných dverách zariadenia (pre model 50 je horák nainštalovaný na boku výmenníka). Na rošte horáka sa nachádzajú otvory zabezpečujúce prívod vzduchu potrebného na spaľovanie, dodávaný s ventilátorom inštalovaným priamo na horáku.
Kotol je vyrobený z vysoko kvalitnej certifikovanej ocele s hrúbkou 8 mm. Správnu funkciu kotla riadi moderná regulácia s farebnou dotykovou obrazovkou LCD, Estyma igneo touch.


Vybavenie kotla:

 • horák na pelety s pohyblivým roštom
 • regulátor ESTYMA IGNEO TOUCH
 • vonkajšie čidlo
 • set keramických katalyzátorov a oceľových vložiek
 • príslušenstvo na čistenie kotla
 • nožičky na nastavenie rovnováhy kotla

Doplnkové príslušenstvo:

 • Ovládacie balíčky- káblové aj bezkáblové s možnosťou ovládania cez internet, mob. aplikáciu (viď cenník na stiahnutie)
 • Ovládacie balíčky- káblové aj bezkáblové bez možnosti ovládania cez internet (viď cenník na stiahnutie)
 • Teplomer spalín
 • Estima - snímač paliva v zásobníku
 • VIDE ROOM
 • VIDE NET
 • SMARTFLOW - regulátor ťahu komína
 • Lambda sonda
 • Snímaš tlaku v inštalácií
 • Rozširovací modul
 • teplomer spalín
 • štvorcestný zmiešavací ventil
 • servopohon zmiešavacieho ventilu
 • dvojčinný termostatický chladiaci ventil DBV-1
 • zásobník paliva 240, 340 alebo 500 l

Výhody kotla:

 • 5 trieda z hľadiska účinnosti a emisií zhodne s normou PN-EN 303-5:2012 a tiež ekodizajn
 • 5-ročná záruka na tesnosť kotlového výmenníka
 • nízka spotreba elektrickej energie – energetická trieda A+
 • výmenník kotla z vysoko kvalitnej ocele, hrúbky 8 mm
 • automatický horák na pelety s pohyblivým roštom
 • kryt kotla a nádrž lakovaná práškovou farbou
 • údaj o zostávajúcom množstve paliva vykonanom dvoma spôsobmi: pomocou snímača alebo odpočtom
 • automatická zmena práce LETO/ZIMA, elektronicky riadená za pomoci vonkajšieho čidla
 • ovládanie 2 vykurovacích okruhov (2 nezávislé ekvitermiky) a okruhu TÚV
 • možnosť regulácie teploty spiatočky ovládaním pohonu na štvorcestnom ventile
 • možnosť pripojenia priestorového termostatu
 • učiaci sa algoritmus EILC
 • úplná modulácia prevádzky kotla Fuzzy Logic III
 • automatická konfigurácia snímačov a funkcií
 • komplexné štatistiky

 Prierez peletovým kotlom TEKLA DRACO D BIO

1. Trubkovo-doskový výmenník tepla   
2. Set keramických katalyzátorov a oceľových vložiek  
3. Automatický horák na pelety FIREBLAST II s pohyblivým roštom   
4. Nožičky na nastavenie rovnováhy kotla

 

Rozmery

DRACO D BIO 15, 22, 30


DRACO D BIO 50


Rozmery kotlov DRACO D BIO

Schémy zapojenia

 

1 - Kotol, 2 - Regulátor kotla, 3 - Štvorcestný zmiešavací ventil s pohonom, 4 - Expanzná nádoba otvorená, 5 - Spätný ventil, 6 - Poistný ventil 1,5 bar, 7 - Čerpadlo TÚV, 8 - Čerpadlo ÚK 1.,
9 - Ústredné kúrenie 1, 10 - Spätná klapka, 11 - Ústredné kúrenie 2, 12 - Izbový snímač, 13 - Zásobník teplej vody, 14 - Guľový ventil, 15 - Čerpadlo ÚK 2, 16 - Trojcestný zmiešavací ventil s pohonom, 17 - Filter, 18 - Automatický odvzdušňovací ventil, T1 - Snímač teploty kotla, T2 - Snímač teploty spiatočky, T3 - Snímač teploty ÚK 1, T4 - Snímač teploty ústredného kúrenia 2, T5 - Externý snímač teploty,
T6 - snímač teploty TÚV.

1 - Kotol, 2 - Regulátor kotla, 3 - Štvorcestný zmiešavací ventil s pohonom, 4 - Uzavretá expanzná nádoba, 5 - Čerpadlo TÚV, 6 - Poistný ventil 1,5 bar, 7 - Filter, 8 - Čerpadlo ÚK 1,
9 - Ústredné kúrenie 1, 10 - Zásobník teplej vody, 11 - Čerpadlo ústredného kúrenia 2, 12 - Spätný ventil, 13 - Trojcestný zmiešavací ventil s pohonom, 14 - Izbový snímač, 15 - Spätný ventil, 16 - Ventil DBV-1, 17 - Ventil,
18 - Ústredné kúrenie 2, 19 - Automatický odvzdušňovač, 20 - Tlakomer, T1 - Snímač teploty kotla, T2 - Snímač teploty spiatočky, T3 - Snímač teploty ÚK 1, T4 - snímač teploty TÚV, T5 - snímač vonkajšej teploty,
T6 - Snímač teploty ústredného kúrenia 2.

1 - Kotol, 2 - Regulátor kotla, 3 - Zásobník teplej úžitkovej vody, 4 - Uzavretá expanzná nádoba, 5 - Vyrovnávací zásobník, 6 - Trojcestný zmiešavací ventil s pohonom, 7 - Ventil DBV, 8 - Poistný ventil 1,5 bar, 9 - Ústredné kúrenie 2,
10 - Spätný ventil, 11 - Plniace čerpadlo, 12 - Čerpadlo ÚK, 13 - Filter, 14 - Ventil, 15 - Izbový snímač, 16 - ÚK 1, 17 - Automatický odvzdušňovací ventil, 18 - Tlakomer, 19 - Termostatický alebo akčný ventil len s modulom Touch + mini, T1 - Snímač teploty spiatočky, T2 - Snímač teploty vyrovnávacej pamäte (hore) T3 - Snímač teploty vyrovnávacej pamäte (dole) T4 - Snímač teploty teplej úžitkovej vody, T5 - Snímač vonkajšej teploty, T6 - Snímač teploty ústredného kúrenia 1,
T7 - Snímač teploty ústredného kúrenia 2, T8 - Snímač teploty kotla.


1 - kotol, 2 - regulátor kotla, 3 - zásobník teplej úžitkovej vody, 4 - uzavretá expanzná nádoba, 5 - hydraulická spojka, 6 - trojcestný zmiešavací ventil s pohonom, 7 - ventil DBV, poistný ventil 8 - 1,5 bar,
9 - Ústredné kúrenie 2, 10 - Spätný ventil, 11 - Plniace čerpadlo, 12 - Čerpadlo ÚK, 13 - Filter, 14 - Ventil, 15 - Izbový snímač, 16 - ÚK 1, 17 - manometer, 18 - automatický odvzdušňovací ventil,
T1 - Snímač teploty spiatočky, T2 - Snímač teploty TÚV T3 - Snímač vonkajšej teploty, T4 - Snímač teploty ÚK 1, T5 - Snímač teploty ústredného kúrenia 2, T6 - Snímač teploty ústredného kúrenia.

Animácia