DRACO D oceľový kotol na uhlie

Kotol DRACO D - Automatický oceľový kotol so šnekovým podávačom
Výkon:
Výkon
15, 25, 50 kW
Materiál
Oceľ výmenníka 8 mm
Horák
Retortový horák so šnekovým podávačom
Palivo
Ekohrášok
Ovládač
SELECT
Celý popis

DRACO D oceľový kotol na uhlie

Kotol DRACO D je vybavený odolným liatinovým retortovým horákom, do ktorého je palivo dodávané zo zásobníka pomocou závitovkového dopravníka (slimáka). To poskytuje užívateľovi vysoký komfort obsluhy s minimálnym úsilím. Veľmi efektívny výmenník kotla je vyrobený z vysoko kvalitnej certifikovanej ocele s hrúbkou 8 mm. Veľký kontrolný otvor v hornej časti výmenníka umožňuje ľahké a rýchle čistenie kotla. Správnu činnosť kotla riadi elektronický regulátor s veľkou čitateľnou obrazovkou LCD. Kotol je štandardne vybavený dvoma systémami zabezpečenia, ktoré zabraňujú spätnému chodu plameňa do zásobníka paliva.


Vybavenie kotla:

 • set keramických katalyzátorov a oceľových vložiek
 • regulátor kotla s ekvitermikou a setom čidiel
 • príslušenstvo na čistenie kotla
 • bezpečnostná nádrž proti vznieteniu paliva v zásobníku “Hasič”
 • nožičky na nastavenie kotla

Doplnkové príslušenstvo:

 • teplomer spalín
 • štvorcestný zmiešavací ventil
 • servopohon zmiešavacieho ventilu
 • dvojčinný termostatický chladiaci ventil DBV-1

Výhody kotla:

 • 5 trieda z hľadiska účinnosti a emisií zhodne s normou PN-EN 303-5:2012 a tiež ekodizajn
 • 5-ročná záruka na tesnosť kotlového výmenníka
 • výmenník kotla z vysoko kvalitnej ocele, hrúbky 8 mm
 • kryt kotla a nádrž lakovaná práškovou farbou
 • regulácia s funkciou ekvitermiky
 • automatická zmena práce LETO/ZIMA, elektronicky riadená za pomoci vonkajšieho čidla
 • možnosť pripojenia 2 izbových termostatov
 • možnosť pripojiť internetový modul
 • PID algoritmus umožňujúci moduláciu výkonu kotla
 • ovládanie dvoch obvodov so zmiešavacími ventilmi a obvodom TUV
 • ukazovateľ hladiny paliva v spolupráci s NANO umožňuje menej časté návštevy kotolne
 • nastaviteľná teplota spiatočky ovládaním servopohonu na štvorcestnom ventil

Prierez kotlom na uhlie TEKLA DRACO
1.  Trubkovo-doskový výmenník tepla
2.  Set keramických katalyzátorov a oceľových vložiek 
3.  Liatinová retorta a rošt horáka  
4.  Nožičkyna nastavenie rovnováhy kotla

 


 

Rozmery

DRACO D 15, 25

Rozmery kotla na uhlie TEKLA DRACO D 15,25


DRACO D 50

Rozmery kotla na uhlie TEKLA DRACO D


Rozmery kotla na uhlie TEKLA DRACO D 15, 25, 50


 

Schémy zapojenia

Schéma zapojenia TEKLA DRACO D

1 – automatický kotol TEKLA
2 – regulátor
3 – ohrievač TUV
4 – radiátor
5 – expanzná nádoba
T1 – snímač teploty vody v kotly
T2 – snímač teploty vody na vstupe do kotla (spiatočka)
T3 – smínač dopravníka paliva
T4 – smímač teploty vody vo vykurovacom okruhu
T5 – snímač teploty TUV
T6 – snímač vonkajšej teploty
 


Schéma zapojenia TEKLA DRACO D

1 – automatický kotol TEKLA
2 – regulátor
3 – ohrievač TUV
4 – radiátor
5 – expanzná nádoba
6 – podlahové kúrenie
T1 – snímač teploty vody v kotly
T2 – snímač teploty vody na vstupe do kotla (spiatočka)
T3 – smínač dopravníka paliva
T4 – smímač teploty vody vo vykurovacom okruhu
T5 – snímač teploty TUV
T6 – snímač vonkajšej teploty
T7 – snímač teploty podlahového kúrenia
 


Schéma zapojenia TEKLA DRACO D

1 – automatický kotol TEKLA
2 – regulátor, 3 – ohrievač TUV
4 – radiátor
5 – expanzná nádoba
6 – podlahové kúrenie
T1 – snímač teploty vody v kotly
T2 – snímač teploty vody na vstupe do kotla (spiatočka)
T3 – smínač dopravníka paliva
T4 – smímač teploty vody vo vykurovacom okruhu
T5 – snímač teploty TUV
T6 – snímač vonkajšej teploty


 

Animácia