DRACO D oceľový kotol na uhlie

Kotol DRACO D - Automatický oceľový kotol so šnekovým podávačom
Výkon:
Výkon
15, 25, 50 kW
Materiál
Oceľ výmenníka 8 mm
Horák
Retortový horák so šnekovým podávačom
Palivo
Ekohrášok
Ovládač
SELECT
Celý popis

DRACO D oceľový kotol na uhlie

Kotol DRACO D je vybavený odolným liatinovým retortovým horákom, do ktorého je palivo dodávané zo zásobníka pomocou závitovkového dopravníka (slimáka). To poskytuje užívateľovi vysoký komfort obsluhy s minimálnym úsilím. Veľmi efektívny výmenník kotla je vyrobený z vysoko kvalitnej certifikovanej ocele s hrúbkou 8 mm. Veľký kontrolný otvor v hornej časti výmenníka umožňuje ľahké a rýchle čistenie kotla. Správnu činnosť kotla riadi elektronický regulátor s veľkou čitateľnou obrazovkou LCD. Kotol je štandardne vybavený dvoma systémami zabezpečenia, ktoré zabraňujú spätnému chodu plameňa do zásobníka paliva.


Vybavenie kotla:

 • set keramických katalyzátorov a oceľových vložiek
 • regulátor kotla s ekvitermikou a setom čidiel
 • príslušenstvo na čistenie kotla
 • bezpečnostná nádrž proti vznieteniu paliva v zásobníku “Hasič”
 • nožičky na nastavenie kotla

Doplnkové príslušenstvo:

 • teplomer spalín
 • štvorcestný zmiešavací ventil
 • servopohon zmiešavacieho ventilu
 • dvojčinný termostatický chladiaci ventil DBV-1

Výhody kotla:

 • 5 trieda z hľadiska účinnosti a emisií zhodne s normou PN-EN 303-5:2012 a tiež ekodizajn
 • 5-ročná záruka na tesnosť kotlového výmenníka
 • výmenník kotla z vysoko kvalitnej ocele, hrúbky 8 mm
 • kryt kotla a nádrž lakovaná práškovou farbou
 • regulácia s funkciou ekvitermiky
 • automatická zmena práce LETO/ZIMA, elektronicky riadená za pomoci vonkajšieho čidla
 • možnosť pripojenia 2 izbových termostatov
 • možnosť pripojiť internetový modul
 • PID algoritmus umožňujúci moduláciu výkonu kotla
 • ovládanie dvoch obvodov so zmiešavacími ventilmi a obvodom TUV
 • ukazovateľ hladiny paliva v spolupráci s NANO umožňuje menej časté návštevy kotolne
 • nastaviteľná teplota spiatočky ovládaním servopohonu na štvorcestnom ventil

Prierez kotlom na uhlie TEKLA DRACO
1.  Trubkovo-doskový výmenník tepla
2.  Set keramických katalyzátorov a oceľových vložiek 
3.  Liatinová retorta a rošt horáka  
4.  Nožičkyna nastavenie rovnováhy kotla

 


 

Rozmery

DRACO D 15, 25

Rozmery kotla na uhlie TEKLA DRACO D 15,25


DRACO D 50

Rozmery kotla na uhlie TEKLA DRACO D


Rozmery kotla na uhlie TEKLA DRACO D 15, 25, 50


 

Schémy zapojenia


1 - Kotol, 2 - Regulátor kotla, 3 - Štvorcestný zmiešavací ventil s pohonom, 4 - Expanzná nádoba otvorená, 5 - Spätný ventil, 6 - Poistný ventil 1,5 bar, 7 - Čerpadlo TÚV, 8 - Čerpadlo ÚK 1.,
9 - Ústredné kúrenie 1, 10 - Spätná klapka, 11 - Ústredné kúrenie 2, 12 - Izbový snímač, 13 - Zásobník teplej vody, 14 - Guľový ventil, 15 - Čerpadlo ÚK 2, 16 - Trojcestný zmiešavací ventil s pohonom, 17 - Filter,
18 - Automatický odvzdušňovač, T1 - Snímač teploty kotla, T2 - Snímač teploty spiatočky, T3 - Snímač teploty ÚK 1, T4 - Snímač teploty ústredného kúrenia 2, T5 - Snímač vonkajšej teploty, T6 - Snímač teploty TÚV.

1 - Kotol, 2 - Regulátor kotla, 3 - Štvorcestný zmiešavací ventil s pohonom, 4 - Uzavretá expanzná nádoba, 5 - Čerpadlo TÚV, 6 - Poistný ventil 1,5 bar, 7 - Filter, 8 - Čerpadlo ÚK 1,
9 - Ústredné kúrenie 1, 10 - Zásobník teplej vody, 11 - Čerpadlo ústredného kúrenia 2, 12 - Spätný ventil, 13 - Trojcestný zmiešavací ventil s pohonom, 14 - Izbový snímač, 15 - Spätný ventil, 16 - Ventil DBV-1, 17 - Ventil,
18 - Ústredné kúrenie 2, 19 - Automatický odvzdušňovač, 20 - Tlakomer, T1 - Snímač teploty kotla, T2 - Snímač teploty spiatočky, T3 - Snímač teploty ÚK 1, T4 - snímač teploty TÚV, T5 - snímač vonkajšej teploty,
T6 - Snímač teploty ústredného kúrenia 2.

1 - kotol, 2 - regulátor kotla, 3 - zásobník teplej úžitkovej vody, 4 - uzavretá expanzná nádoba, 5 - hydraulická spojka, 6 - trojcestný zmiešavací ventil s pohonom, 7 - ventil DBV, poistný ventil 8 - 1,5 bar,
9 - Ústredné kúrenie 2, 10 - Spätný ventil, 11 - Plniace čerpadlo, 12 - Čerpadlo ÚK, 13 - Filter, 14 - Ventil, 15 - Izbový snímač, 16 - ÚK 1, 17 - manometer, 18 - automatický odvzdušňovací ventil,
T1 - Snímač teploty spiatočky, T2 - Snímač teploty TÚV T3 - Snímač vonkajšej teploty, T4 - Snímač teploty ÚK 1, T5 - Snímač teploty ústredného kúrenia 2, T6 - Snímač teploty kotla.

Animácia