PIROVAC splyňovací kotol

Splyňovací kotol na drevo vyššieho štandardu
Výkon:
Výkon
25 kW
Materiál
Oceľ výmenníka 6 mm
Palivo
Drevo
Ovládač
Estyma Ingeo TOUCH
Celý popis

PIROVAC splyňovací kotol

PIROVAC je oceľový kotol s ručným plnením (nakladaním-prikladaním), určený na ekologické spaľovanie kusového dreva v procese splyňovania. Spaľovanie drevoplynu prebieha vďaka správne navrhnutej tryske, do ktorej je privádzaný predhriaty vzduch umožňujúci zapálenie plynu. Vzduch potrebný na spaľovanie, je dodávaný vytvorením podtlaku v kotli pomocou odťahového ventilátora a jeho nasávaním cez sacie kanály. Množstvo vzduchu je regulované pomocou automatiky kotla a pokročilého systému klapiek, pracujúcich v spojení s Lambda sondou. Výmenník kotla je vyrobený z kvalitnej certifikovanej kotlovej ocele hrúbky 6 mm. Pre správnu a bezpečnú prevádzku kotla je potrebné inštalovať akumulačnú nádrž (akumulačný zásobník). Kotly série PIROVAC spĺňajú požiadavky emisnej triedy 5 podľa noriem PN EN-303-5:2021-09 a Ecodesign.

Rozmery

Schémy zapojenia