KOMFORT automatický peletový kotol

Kotol KOMFORT - Autonómny kompaktný oceľový kotol s horákom na pelety, automatickým odstraňovaním popola a čistením výmenníka
Výkon:
Výkon
12, 18, 23 kW
Materiál
Oceľ výmenníka 6 mm
Horák
Horák na pelety FIREBLAST II s automatickým čistením
Palivo
Pelety
Ovládač
Estyma Ingeo TOUCH
Celý popis

KOMFORT automatický peletový kotol

Vytvorili sme sériu originálnych automatických kotlov KOMFORT s cieľom minimalizovať potrebnú obsluhu kotla používateľom.

Kotol je štandardne vybavený automatickým odstraňovaním popola a čistením výmenníka, ktorý sa vykonáva v primeranom časovom intervale.
Malé rozmery, najmä jeho výška a odvod spalín v hornej časti kotla, poskytujú množstvo možností ich inštalácie aj v malej kotolni a obsluha je potrebná len v minimálnej miere.


Vybavenie kotla:

 • automatické čistenie výmenníka
 • automatické odpopolenie
 • nádoba na popol
 • set keramických katalyzátorov
 • regulátor ESTYMA IGNEO TOUCH
 • vonkajšie čidlo
 • príslušenstvo na čistenie kotla
 • nožičky na nastavenie rovnováhy kotla

Doplnkové príslušenstvo:

 • Ovládacie balíčky- káblové aj bezkáblové s možnosťou ovládania cez internet, mob. aplikáciu (viď cenník na stiahnutie)
 • Ovládacie balíčky- káblové aj bezkáblové bez možnosti ovládania cez internet (viď cenník na stiahnutie)
 • Teplomer spalín
 • Estima - snímač paliva v zásobníku
 • VIDE ROOM
 • VIDE NET
 • SMARTFLOW - regulátor ťahu komína
 • Lambda sonda
 • Snímaš tlaku v inštalácií
 • Rozširovací modul

Výhody kotla:

 • Spĺňa požiadavky programu Zelená domácnostiam
 • 5 trieda z hľadiska účinnosti a emisií podľa normy PN-EN 303-5: 2012 a Ekodizajn 
 • Automatické čistenie výmenníka a odstránenie popola
 • Nízka spotreba elektrickej energie - energetická trieda A +
 • 5 ročná záruka na tesnosť výmenníka kotla bez potreby vykonávanie ročných prehliadok
 • Teleso kotla a kryt lakovaný práškovou farbou
 • Výpočet zostatku paliva zavedeného dvoma spôsobmi (so snímačom - za doplatok) alebo odpočtom v štandarde
 • Možnosť pripojenia bezdrôtového izbového snímača VIDEROOM RG (za doplatok)
 • Jednoduchý, rýchly servis a údržba
 • Plne automatická prevádzka kotla (automatické rozhorenie, vyhasnutie a čistenie)
 • Regulácia plameňa pomocou foto snímača
 • Plná modulácia kotla - generácia Fuzzy Logic II
 • EILC učiaci sa algoritmus
 • Ovládateľné prostredníctvom modulu VIDE Net, s pripojením na internet (za doplatok)
 • Možnosť rozšírenia riadiaceho modulu na 4 okruhy kúrenia + 1 TÚV + Akumulačná nádrž (voliteľné)
 • Možnosť nastavenia prevádzkového času všetkých vykurovacích okruhov nezávisle, tzv. časový program

Prierez kotlom TEKLA KOMFORT
1.  Mechanizmus automatického čistenia výmenníka  
2.  Mechanizmus automatického odpopolenia   
3.  Dymovod v zadnej časti kotla s vývodom do hora   
4.  Nádoba na popol

 

Rozmery

Schémy zapojenia

1 - Kotol, 2 - Regulátor kotla, 3 - Štvorcestný zmiešavací ventil s pohonom, 4 - Expanzná nádoba otvorená, 5 - Spätný ventil, 6 - Poistný ventil 1,5 bar, 7 - Čerpadlo TÚV, 8 - Čerpadlo ÚK 1,
9 - Ústredné kúrenie 1, 10 - Spätná klapka, 11 - Ústredné kúrenie 2, 12 - Izbový snímač, 13 - Zásobník teplej vody, 14 - Guľový ventil, 15 - Čerpadlo ÚK 2, 16 - Trojcestný zmiešavací ventil s pohonom,
17 - Filter, 18 - Automatický odvzdušňovač, T1 - Snímač teploty kotla, T2 - Snímač teploty spiatočky, T3 - Snímač teploty ÚK 1, T4 - Snímač teploty ústredného kúrenia 2, T5 - Externý snímač teploty,
T6 - snímač teploty TÚV.

1 - Kotol, 2 - Regulátor kotla, 3 - Štvorcestný zmiešavací ventil s pohonom, 4 - Uzavretá expanzná nádoba, 5 - Čerpadlo TÚV, 6 - Poistný ventil 1,5 bar, 7 - Filter, 8 - Čerpadlo ÚK 1,
9 - Ústredné kúrenie 1, 10 - Zásobník teplej vody, 11 - Čerpadlo ústredného kúrenia 2, 12 - Spätný ventil, 13 - Trojcestný zmiešavací ventil s pohonom, 14 - Izbový snímač, 15 - Spätný ventil, 16 - Ventil DBV-1, 17 - Ventil,
18 - Ústredné kúrenie 2, 19 - Automatický odvzdušňovač, 20 - Tlakomer, T1 - Snímač teploty kotla, T2 - Snímač teploty spiatočky, T3 - Snímač teploty ÚK 1, T4 - snímač teploty TÚV, T5 - snímač vonkajšej teploty,
T6 - Snímač teploty ústredného kúrenia 2.

 

1 - Kotol, 2 - Regulátor kotla, 3 - Zásobník teplej úžitkovej vody, 4 - Expanzná nádoba zatvorená, 5 - Vyrovnávací zásobník, 6 - Trojcestný zmiešavací ventil s pohonom, 7 - Ventil DBV, 8 - Poistný ventil 1,5 bar, 9 - Ústredné kúrenie 2,
10 - Spätný ventil, 11 - Plniace čerpadlo, 12 - Čerpadlo ÚK, 13 - Filter, 14 - Ventil, 15 - Izbový snímač, 16 - ÚK 1, 17 - Automatický odvzdušňovací ventil, 18 - Tlakomer, 19 - Termostatický alebo akčný ventil len s modulom Touch + mini, T1 - Snímač teploty spiatočky, T2 - Snímač teploty vyrovnávacej pamäte (hore) T3 - Snímač teploty vyrovnávacej pamäte (dole) T4 - Snímač teploty teplej úžitkovej vody, T5 - Snímač vonkajšej teploty, T6 - Snímač teploty ústredného kúrenia 1,
T7 - Snímač teploty ústredného kúrenia 2, T8 - Snímač teploty kotla.

1 - kotol, 2 - regulátor kotla, 3 - zásobník teplej úžitkovej vody, 4 - uzavretá expanzná nádoba, 5 - hydraulická spojka, 6 - trojcestný zmiešavací ventil s pohonom, 7 - ventil DBV, poistný ventil 8 - 1,5 bar,
9 - Ústredné kúrenie 2, 10 - Spätný ventil, 11 - Plniace čerpadlo, 12 - Čerpadlo ÚK, 13 - Filter, 14 - Ventil, 15 - Izbový snímač, 16 - ÚK 1, 17 - manometer, 18 - automatický odvzdušňovací ventil,
T1 - Snímač teploty spiatočky, T2 - Snímač teploty TÚV T3 - Snímač vonkajšej teploty, T4 - Snímač teploty ÚK 1, T5 - Snímač teploty ústredného kúrenia 2, T6 - Snímač teploty kotla.

Animácia